Day: May 5, 2013

Venjetind Store

Store Venjetind er virkelig et komplekst fjell. Fra ca 500 moh til toppen 1852 moh må man først opp en stor bred vestside, deretter opp en bratt og noe eksponert nordside. Man passerer så et eksponert punkt kjent under navnet Venstresvingen. Dette er det bratteste punktet der det skrår nordøstover mot et mange hundre meter […]

Read more