Sørsiden av Sönner

IMG 1645  Storsnasen IMG 1647  Getryggen, Norder og Sönner IMG 1653  Sönner IMG 1657  Getryggen
GoPro1 GoPro2 GoPro5 IMG 1658  Sørsiden av Sönner
GoPro4