Day: June 1, 2008

Markatråkket, 65 km , 1500 meter stigning

Markatråkket, 65 km , 1500 meter stigning. 5 km før mål (Estenstad-dammen) punkterte jeg mine slangeløse dekk. Hadde slange og pumpe, men klarte ikke å få luft inn i slangen. Prøvde å skifte slange ved to andre tilfeller uten å lykkes. Fikk aldri tak i en slange med ekstra lang ventil. Måtte tilslutt bare jogge […]

Read more