Day: August 21, 2008

Sau drept av bjørn?

På fisketur i Meråkerfjella, og på vei hjem, i mørket, fant vi en dau sau: bilder. Sau drept av rovdyr i samme område: Rovbasen

Read more