Day: May 29, 2011

Nordre Skardsfjellrenna

Skikjøring i Sylan og oppdagelse av en for meg ukjent renne i Skardsfjellet: bilder

Read more