Day: July 7, 2013

Ryssdalsnebba – Litlgladnebba

Vi ønsket å besøke Øksendal og se hvordan det er der om sommeren. Vi fant en beskrivelse av traversen mellom Ryssdalsnebba og Litlgladnebba. Start ved Bruset, kjemp deg gjennom kratt og ur opp til Ryssdalsskaret. Her begynner klyvinga. Noen vil behøve tau, men er du trygg så går det greit uten tau hele veien til […]

Read more