Day: October 24, 2020

Litlskjorteslipset

Litlskjorteslipset: bilder FriFlyt: Her kjører Bård Smestad ned Litlskjorteslipset Litlskjorteslipset er ei renne nordøst for Litlskjorta. Navnet er det jeg som har funnet på. Jeg syntes renna eller rennene lignet et slips, et cowboyslips hengende under Litlskjorta. Jeg gikk opp renna min første og eneste gang i 2013 sammen med Yngve Dahlquist. Vi var sikkert […]

Read more