CV – Bård John Smestad

Adresse

Tunvegen 3, 7058 Jakobsli

E-post

smestad@multiadventures.net                                                       

Telefon

+47 91 85 04 07

Født

30.01.1968

Sivilstand

Ugift

Nøkkelkvalifikasjoner

·         Kybernetiker med 25 års erfaring i utvikling av programvare.

·         Erfaring fra store og små prosjekter der jeg har utført oppgaver i nesten alle deler av prosessen mot et ferdig produkt: kravspesifikasjon, design, dokumentasjon, koding, testing, installasjon og videreutvikling.

·         Utadvendt, sosial og har stor arbeidskapasitet. Er glad i å jobbe på egenhånd og i felleskap med andre. Trigges av å meisle ut løsninger der ting kan synes fastlåst.

·         Visual Studio, .NET, C#, WPF, XAML, C++, Scrum, Eclipse, Java, LabView

Arbeidserfaring

2012-2016

KONGSBERG DEFENCE & AEROSPACE. Forretningsområdet Kongsberg Defence Systems (KDS), divisjon Integrated Defence Systems (IDS) på Stjørdal. Fast ansatt som Prosjektingeniør.

 

TOPAS: Videreutvikling av Parametric Sub bottom profiler i Java (Eclipse). Testing, bugfiksing, ny funksjonalitet og integrering av en ny sonar (HDSAM).

 

Minesniper (mineødeleggende ROV): Utvikling av Topside Controller som mottar og håndterer data fra en rekke kilder og styrer en torpedoformet undervannsfarkost automatisk mot et definert mål. Tolking av kravspesifikasjoner, utforming og dokumentering av design og utvikling. Jobbet også med utviklingen av brukergrensesnittet og diverse simulatorer både for farkost og eksterne enheter som Control Grip/Deck Control Unit (Joystick), undervannsposisjoneringsystem (WAP) og ombordsystem for minejakt (MCM C2 Tactical System). Verktøy og språk: Visual Studio, C#, XAML, WPF. Forsvaret er svært fornøyd med det endelige produktet og det er gjennomført skarpe slutt-tester med svært gode resultater.

 

Utvikling av programvare for KONGSBERG MARITIME i markedsområdet Fishery and fishery research. Var en del av utviklingsteamet i et Scrum-team der vi alle jobbet mot en felles kodebase (Winson). Winson er basis for en rekke applikasjoner innenfor fiskeri og ubåt. Bl. a er TOPAS i ferd med å bli flyttet over på denne kodebasen. Oppgavene har vært bugfiksing, utvikling av ny funksjonalitet i brukergrensesnittet og nye grensesnitt mot diverse sensorer. Visual Studio, C#, C++, WPF, XAML. Utviklerne har vært lokalisert forskjellige steder i Europa, men vi har jobbet sammen via VPN og Skype.

 

2011-2012

Ingeniør Compagniet/ADECCO IT, Trondheim. Konsulent med oppdrag hos Kongsberg Defence & Aerospace, Stjørdal. Videreutvikling av eksisterende programvare, TOPAS – Sub bottom profiler. Integrerte SIS (Seabed Information System)  i TOPAS, bl. a kommunikasjon og brukergrensesnitt.

Utvikling av en applikasjon i LabView for styring av en luftkanon. Luftkanonen blir brukt for å varsle/skremme uønskede dykkere.

Utvikling av grensesnittet mellom verdens største system for havneovervåkning over- og under vann (YUNUS) og et eksternt system (AY-PC). Eclipse, Java, Python

 

2007-2011

Q-FREE, Trondheim. Utviklingsingeniør ved Engineering.

Utvikling, vedlikehold, feilsøking, tilpasning, installasjon, tuning og testing av programvare i C++ og Java på Linux-plattform. Håndtering og fusjonering av trafikkdata fra laser, kamera og brikkeleser på bomstasjoner. I tillegg jobbet jeg med bl.a programmerbar logisk styring (PLS) av en enhet (WAGO) som kontrollerte dysene i et vannbasert rensesystem på en bomstasjon. En del programmering i LabView (for TestStand), samt scripting i Python og Perl.

 

 

 

1995-2017

NAVTEK/KONGSBERG NORCONTROL IT, Horten. Utviklingsingeniør.

Utvikling av VTMIS (Vessel Traffic and Management Information System) og CRIADS (Costal Radar Integration and Display System).

 

VTMIS brukes til å overvåke skipstrafikken i et område, eksempelvis i en havn eller utenfor en kystlinje. Radar- og trafikkdata blir vist i sann tid på en bakgrunn av digitale kart. Mitt hovedansvar var utvikling av trafikkdatabasen og deler av det grafiske brukergrensesnittet. VTMIS gjorde i startfasen bruk av to forskjellige plattformer. Deler av systemet kjørte på maskiner med et sanntids operativ system kalt pSOS+. Brukerne av systemet satt med Silicon Graphics arbeidstasjoner (UNIX). Kildekoden var C++.  Etter hvert ble hele systemet flyttet over på linux-baserte PC'er..

Det Norske Forsvaret ønsket sin egen variant av VTMIS, CRIADS. CRIADS er et NATO-prosjekt der målet var å integrere automatisk informasjon fra alle tilgjengelige militære maritime informasjonskilder (nasjonale og NATO) for å oppnå et best mulig sanntidsbilde. Systemet gjør det mulig å fusjonere data fra sivile kilder med Forsvarets egne data for å oppnå et optimalt situasjonsbilde. Systemet ble etter hvert grunnet sikkerhetskrav flyttet over på Windows-baserte PC'er. Utviklingsplattformen ble dermed Visual Studio .NET og C#. Jeg hadde samme ansvar som for VTMIS, men gjorde også tolkninger av meldingsprotokoller for en rekke nye sensorer og integrerte disse i systemet.

 

1994-1995

BENTECH SUBSEA/KONGSBERG SIMRAD, Stjørdal. Midlertidig prosjektengasjert. Utvikling av programvare for simulering og styring av en torpedoformet undervannsfarkost (Minesniper). Utviklet også deler av det grafiske brukergrensesnittet.

 

1991-1993

BENTECH SUBSEA/KONGSBERG SIMRAD, Stjørdal. Sommerarbeid, programmering.

 

 

 

1989-1990

Sparebanken Midt-Norge, Stjørdal. Sommerarbeid i skranken.

 


 

 

 

Utdanning

1988-1993

NORGES TEKNISKE HØYSKOLE, Sivilingeniør.

Linje for datateknikk og teknisk kybernetikk.

Fordypning innen reguleringsteknikk

Hovedoppgave: Styringssystem for mineødeleggende ROV

 

Artikkel om Minesniper publisert i journalen Modelling, Identification and Control. Vol. 17, No.1 januar 1996

 

1987-1988

HM Kongens Garde, Oslo. Verneplikt

1984-1987

OLE VIG VIDEREGÅENDE SKOLE, Stjørdal, Examen Artium, Naturfaglinja

Språk

Engelsk

Meget godt skriftlig og flytende muntlig

Annet

Fritidsinteresser

Har et svært aktivt friluftsliv der toppturer på ski er favoritten. Gjennom vinteren 2015-2016 har jeg vært frontfigur i en tv-serie på friflyt.no kalt Toppturfeber. Nettside: baard.multiadventures.net

 

 

Referanser

Oppgis ved forespørsel.