Klatring

img_7083
Tors hammer, Romsdal

“Klatring er meningsløst som livet selv”, sa Peter Wessel Zapffe. “Men det distraherer oss utmerket”, kommenterte Arne Næss.

Fordi man er eksponert for et fall når man klatrer er man utsatt for et helt spekter av mentale påkjenninger. Og det er når man klatrer på led at man får føling med hva man er laget av. Man må håndtere stress, løse uforutsette problemer, improvisere, kommunisere med de man er på tur med. En svært avansert form for aktivitet.

Klatring krever kunnskap om bruk av tau og sikringsmidler. Man er også nødt til å vurdere fjellet man beveger seg i og være forberedt på løse steiner f.eks.

Klatreturer