Myrgamp - Storheia

IMG 6426 IMG 6427Stright  Vintervannet IMG 6428 IMG 6429
IMG 6431  Storheia IMG 6432 IMG 6433 IMG 6434
IMG 6435 IMG 6437 IMG 6439 IMG 6440  Trøndermyr
IMG 6442 IMG 6443