Trolltind - ny renne

IMG 8199  Tjuvstigen, Hovsnebba IMG 8201  Trolltind, Jordalsgrenda IMG 8202  Ola H og B IMG 8204
IMG 8206  Pluss Robert IMG 8208 IMG 8216 IMG 8221
IMG 8227 IMG 8229 IMG 8231 IMG 8232
IMG 8240 IMG 8241 IMG 8242 IMG 8243
IMG 8244 IMG 8251 IMG 8252 IMG 8255
IMG 8257 IMG 8259 IMG 8265 IMG 8266
IMG 8269 IMG 8272 IMG 8273 IMG 8275
IMG 8276 IMG 8280