Markatråkket, 65 km , 1500 meter stigning

Markatråkket, 65 km , 1500 meter stigning. 5 km før mål (Estenstad-dammen) punkterte jeg mine slangeløse dekk. Hadde slange og pumpe, men klarte ikke å få luft inn i slangen. Prøvde å skifte slange ved to andre tilfeller uten å lykkes. Fikk aldri tak i en slange med ekstra lang ventil. Måtte tilslutt bare jogge inn med sykkelen. Tapte ca 30 minutter på dette: Resultater

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *