Sau drept av bjørn?

På fisketur i Meråkerfjella, og på vei hjem, i mørket, fant vi en dau sau: bilder. Sau drept av rovdyr i samme område: Rovbasen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *