Vågakallen

Vågåkallen, Henningsvær: bilder

Leave a Reply

Your email address will not be published.